Son Haberler
 1. Metecan Birsen İki Yıl Daha Pınar Karşıyaka’da
 2. Pınar Karşıyakamız 2020-2021 Sezonunda FIBA Champions League’de Mücadele Edecek
 3. Başkanımız Turgay Büyükkarcı’dan FIBA Europe Cup’ta Sezonun İptaline İlişkin Açıklamalar
 4. Nusret Yıldırım ve Yunus Sonsırma, İki Yıl Daha Pınar Karşıyaka’da
 5. Selim Çınar: “FIBA Europe Cup Final Four’u Düzenleme Konusunda İsteğimiz ve Gücümüz Var”

Taraftar Aydınlatma Metni

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TARAFTAR AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde “www.kskbasketbol.net” adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2- İşlenen Kişisel Verileriniz

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, video, ses verisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Güvenlik kamera kayıtları

3- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizde istihdam edilmek amacıyla paylaşmış bulunduğunuz yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Kulübümüze Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Tanıtım, basın, halkla ilişkiler, medya iletişim vb. faaliyetler kapsamında içerikler üretilmesi

4- Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 c, d, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca, şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz; Aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere avukatlarımız ile ve adli merciler ile, Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili birimleri başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile;  Basın yayın kuruluşları, kulübümüze ait resmi sosyal medya hesapları, web site, pano, giydirme vb. outdoor mecraları ile iş ortaklarımızla ve görsel ve işitsel verileriniz  paylaşılabilecektir.

5- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kulübümüze başvurunuz sırasında doldurduğunuz formlarda yer alan kişisel verilerinizi fotoğraf makinası, kamera gibi elektronik kayıt cihazları vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, d, f bentlerinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dayanıldığını belirtmek isteriz.

6- İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde ““www.kskbasketbol.net”” adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan “Ataşehir Mh. Yeni Havaalanı yolu Cad. No:13 Selçuk Yaşar Tesisleri Çiğli İzmir” adresine yazılı olarak adresine talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.